Svētā Jāzepa gājiens: 16. marts, 2014

Svētdienas 16. marta rīts katram, kurš bija iecerējis doties svētajam Jāzepam veltītajā gājienā Līvbērzē, iesākās ar atšķirīgām cerībām, par to, kā diena izvērtīsies. To noteica tas, cikos izdevās pamosties. Agros cīruļus pārsteidza pēkšņi atgriezusies ziema un bija skaidrs, ka jāsaģērbjas kārtīgi un jābruņojas ar izturību pret vēju un sniegputeni. Savukārt tos, kuri brīvdienā pasnauda ilgāk, modināja zilas debesis un spoža saule.

Svētā Jāzepa gājiens Līvbērzē, 2014.g. 16. martā

No abējādi noskaņotajiem apmēram 30 svētā Jāzepa draugi – gan lieli, gan mazi, gan vietējie līvbērzieši, gan ciemiņi no tālās Vāczemes, RGS, Jaunbērzes, Kalnciema un Jelgavas sapulcējās Bērzu ielā, lai dotos dziesmotā lūgšanu gājienā, kam „krusts … priekšā, aiz manis pasaule. Nav ceļa vairs man atpakaļ”. Lai arī tie bija tikai 3.5 km, Dievs savu varenību paspēja parādīt gan caur žēlastības sniegu, gan siltas saules pavasarīgi maigo pieskārienu. Sekojot krustam un sv. Jāzepa figūrai, dziedot un lūdzot „Esi sveicināt, Marija” laiks paskrēja nemanot un ceļa galā mīļi sagaidīja vecā cilvēcīgi vēsā, bet garīgi ļoti siltā Līvbērzes baznīca.

Dziedot un lūdzot „Esi sveicināt, Marija” laiks paskrēja nemanot

Dziedot un lūdzot „Esi sveicināt, Marija” laiks paskrēja nemanot

Pēc gājiena sekoja svētku Svētā Mise, ko kuplināja RGS 1. kursa studentu lasījumi un psalmu dziedājumi un tēva Tomasa iedvesmojošais sprediķis, kas bija ne tikai pamācošs ikvienam, bet jo īpaši uzrunājošs klātesošajiem bērniem un jauniešiem, jo bija nesamākslots, vienkāršs un bagātināts ar paša dzīves pieredzi strādājot ar bāreņiem, grūti audzināmiem bērniem un piedzīvoto sv. Jāzepa nemitīgo palīdzību ikdienā.

Dievkalpojums Līvbērzes baznīcā


Kad visi svētku dalībnieki bija stiprinājuši un sasildījuši miesu ar līdzpaņemtajiem našķiem un draudzes prāvesta pr. A. Stepanova mammītes vārīto zupiņu, bērni varēja pabaudīt aizejošās ziemas pēkšņi uzkritušā sniega priekus, lai pēc tam visi kopā pulcētos uz adorāciju baznīcā, tādā veidā gan ievērojot brīnišķīgo Līvbērzes Romas katoļu draudzes katra mēneša trešajā svētdienā aizsākot Cerības vakaru tradīciju, gan šoreiz īpaši pateicoties sv. Jāzepam un lūdzot viņa vadību ceļā uz svētumu, ko visiem klātesošajiem novēlēja tēvs Tomass.

Mielasts Līvbērzes draudzes mājā

Sekojiet informācijai http://svetajazepacentrs.lv/ un uz tikšanos Līvbērzē Cerības vakaros, sv. Jāzepa festivālā, kā arī sv. Jāzepa gājienā nākošgad!