Bērnu diena Līvbērzē

Bernu-diena-7Sestdien, 24. augustā, Līvbērzes Sv. Jāzepa baznīcā un tās apkārtnē norisinājās jau 2. Bērnu diena bērniem un viņu vecākiem, kuras viens no vadmotīviem bija stirpa ģimene. Tajā piedalījās ap 80 dalībnieku, lielākā daļa no viņiem bija bērni. Kā stāsta draudzes prāvests priesteris Aleksandrs Stepanovs, svētā Jāzepa harizma ir vienot ap sevi ģimeni, tāpēc arī uz Bērnu dienu tiek aicinātas ģimenes ne tikai no Līvbērzes, bet arī no citām draudzēm – Kalnciema, Jelgavas, Rīgas u.c. Kad dalībniekiem tika jautāts, kas uz svētkiem mērojis vairāk nekā 200 km, tad roku pacēla Elizabete, kura sacīja, ka ieradusies no Anglijas.

Bērnu diena LīvbērzēDienas gaitā bērni un vecāki varēja piedalīties vairākās darbnīcās – noklausīties Labā Gana katehēzi, apgleznot svečturus, iemēģināt roku kokgriešanā, darboties ar mālu. Pusaudžiem bija teātra darbnīca, bet vecākiem bija saruna par bērnu audzināšanu. Bija arī loterija, protams, neizpalika uz ugunskura vārīta ekoloģiska zupa, sporta nodarbes. Piemēram, virves vilkšanā stiprākas par puišiem izrādījās meitenes, bet cīņā starp vecākiem un bērniem uzvarēja bērni. Diāna, kura arī piedalījās pasākumā, teic, ka pasākums licies skaists ar to, ka visi bija kā viens vesels, bērni un viņu vecāki savā starpā bija ļoti saliedēti. Ļoti sirsnīgs bija arī sākums, kad visi viesi varēja sasveicināties viens ar otru un brīvi iepazīties, lai vairs nebūtu viens otram sveši.

Bērnu diena LīvbērzēViens no galvenajiem dienas notikumiem bija došanās pa svētā Jāzepa taku. Tā sākās ar Jāzepa nama iepazīšanu, kur viesus sagaidīja Marija. Kā jau pieņemts, sieviete pēc laulībām atstāj sava tēva namu un dodas uz sava vīra namu. Marija bērniem pastāstīja par to, kā pie viņas atnāca eņģelis, kā eņģelis uzrunāja arī Jāzepu un kā viņi abi nolēma teikt Dievam savu „jā”. Bērni saņēma uzdevumu par paklausību. Tālāk no Jāzepa mājas ceļš pa pļavu veda uz Ēģipti, jo Jāzepam un Marijai un viņu jaundzimušajam Bērniņam bija jāpiedzīvo grūtības un pārbaudījumi. Arī katrā ģimenē ir pārbaudījumi, kurus var pārvarēt, ja ģimene turpina turēties kopā, tāpēc pa pļavu bija jādodas visiem kopā, turoties pie virves. Ēģiptē, kas bija iekārtota birzī, liecību par ģimeni sniedza Una un Aivars, sešu bērnu vecāki. Pirms kāda laika ģimene gandrīz zaudēja tēvu, kuram bija smagas veselības problēmas. Pateicoties lūgšanai un uzticībai Dievam, Kungs viņu atgrieza dzīvē. Pēc tam nodega arī darbnīca, taču tās atjaunošanā palīdzēja draugi.

Bērnu diena LīvbērzēNo Ēģiptes Marija bērnus un viņu vecākus veda uz baznīcu, kur visus gaidīja dārgumu lāde. Atverot dārgumu lādi, uz tās iekšējā vāka bija zīmējums, kurā attēlota ģimene. Tas nozīmē, ka mūsu vislielākā vērtība un dārgums ir ģimene. Katrs varēja uzrakstīt savu lūgumu Dievam vai arī uzzīmēt savu ģimeni. Visi lūgumi tiak iekļauti novennā svētajam Jāzepam, kuru lūdzās draudze, un katrs varēja saņemt Dieva Vārdu par ģimeni no Sīraha dēla grāmatas.

Bernu-diena-8 Bernu-diena-10 Bernu-diena-6 Bernu-diena-5 Bernu-diena-3 Bernu-diena-11


Raksts no www.katolis.lv

Par Bērnu dienu Līvbērzē var lasīt arī http://dievadraugi.blogspot.com/