Sv.Jāzepa svētku talka 30. aprīlī

Pasākuma plāns

  • Adorācija&grēksūdze 11:00
  • Svētā Mise 12:00
  • Mielasts 13:00
  • Ābeļdārza stādīšana 14:00
  • Vesperes
  • Jāņem līdzi draugi, darba drēbes ar svētku aksesuāru un pilni groziņi

Sv. Jāzepa svētku talka 30. aprīlī

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *