Spāru svētki Līvbērzes Sv. Jāzepa rekolekciju mājā

9. jūnijā Sv. Jāzepa rekolekciju mājai, kas tiek celta blakus Līvbērzes katoļu baznīcai, tika svinēti spāru svētki. Vainaga uzlikšanas brīdi pavadīja brīnišķīgas skaņas. “Tuk, tuk, tuk,” skanēja strādnieku āmuri, kas pie jumta konstrukcijas stiprināja kondensācijas plēvi. Mēs tik ilgi gaidījām šo brīdi, ka “tuk, tuk, tuk”, atbalsojoties līdzās esošajā mežā, ielīksmoja sirdi. Svētkos piedalījās Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, firmas “Redmars” celtnieki, kā arī Līvbērzes un Jelgavas katedrāles draudzes locekļi.

Novietojuši vaiņagu jumta spāru galā, svētku dalībnieki devās uz baznīcu, kur pateicās Dievam par svētību, ka šogad varēja atsākt celtniecību, un dedzīgi lūdza sv. Jāzepu ar seno dziesmu “Ak, svētais Jāzep”, lai šogad varētu uzlikt arī arhitektes Evijas Vizules projektā paredzēto jumta metāla segumu. Diemžēl pēc jumta konstrukcijas izveides iesāktie darbi līdzekļu trūkuma dēļ draud apstāties. Tomēr līdz rudens lietus sezonas sākumam jumta segums un logi ir jāuzliek, lai konstrukcija nesāktu bojāties. Jumta pabeigšanai vēl nepieciešami 38 000 eiro.

Pirmos līdzekļus sv. Jāzepa draudzes mājas renovēšanai savā laikā no ASV Bīskapu konferences sagādāja bīskaps Antons Justs. Šo ieceri paplašināt nolēma bīskaps Edvards Pavlovskis, kas par šiem līdzekļiem ielika jaunā rekolekciju nama pamatus. Pēc divu gadu pārtraukuma, pateicoties bīskapa E. Pavlovska pūlēm un ar Vācijas katoļu fondu atbalstu, tika uzceltas mājas sienas un izveidota jumta konstrukcija.

Sv. Jāzepa rekolekciju māja būs īpaši piemērota laulāto rekolekciju rīkošanai, jo tajā ir ieprojektētas 12 divvietīgas istabiņas. Kopumā rekolekciju mājā varēs izmitināt 70-80 cilvēkus.

Uzrunā bīskaps E. Pavlovskis uzsvēra, ka rekolekciju māja ir īpaši domāta Jelgavas diecēzes draudžu vajadzībām, taču būs atvērta visiem, kas interesējas par garīgām lietām, tāpēc cer, ka rekolekciju māja būs pieprasīta. Bīskapa vārdus apstiprināja Laulāto un saderināto kustības Jelgavas vadītāju klātbūtne spāru svētkos. Andris un Agita Kapši cer, ka tas laiks, kad viņi varēs vadīt laulāto rekolekcijas jaunajā mājā, jau vairs nav aiz kalniem.

Šajā svētku dienā priesteris Jurijs Gorbačevskis svinēja ordinācijas piekto gadadienu. Šai sakarā viņš jokojot teica, ka tad, kad pienāks viņa ordinācijas desmitgade, mājai būs jau jāveic pirmais apkopes remonts. Lai tas notiktu, rekolekciju māja ir jāpabeidz jau 2018. gadā. Tāpēc liels lūgums tās pabeigšanu atbalstīt ar lūgšanu un arī naudas līdzekļiem. Līdz šim projektu bija iespējams virzīt uz priekšu, galvenokārt pateicoties ASV un Vācijas katoļu solidaritātei. Tomēr ir ļoti nozīmīgi, ka garīgo atmodu Latvijā atbalsta arī vietējie uzņēmēji un ticīgie ar savu pienesumu, savu upuri.

Līvbērzes rekolekciju māja atrodas 20 km attālumā no Jelgavas un 70 km – no Rīgas, labi piebraucamā vietā, kur visapkārt ir skaista daba. Draudzei pieder paliels zemes gabals, kurš tiek veidots, domājot par rekolekciju mājas vidi. Viena no iecerēm šogad, kad aprit Fatimas Dievmātes parādīšanās simtgade, ir uzbūvēt Fatimas Dievmātes un šogad izsludināto svēto – Frančesko un Žasintas – instalāciju.

Līvbērzes katoļu baznīca ir 1684. gada celta guļbūves ēka ar senu evaņģelizācijas vēsturi. To uzbūvēja muižnieks Henrihs von Līvens, kad pārgāja katoļticībā. Dienējot poļu franču karaspēkā, viņš bija iepazinis katoļticību un kļuva dedzīgs tās izplatītājs. Von Līvens pats zemniekiem mācīja katehismu, uzturēja priesterus pie draudzes, kā arī publicēja dziesmu grāmatu, tādējādi Līvbērzes katoļu draudze bija neliela saliņa luteriskajā Kurzemē. Par savu dedzību Henrihs von Līvens izpelnījās iesauku “Kurzemes pāvests”.

Draudzes prāvests Aleksandrs Stepanovs

Līvbērzes Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000662537
“Mācītājmāja”, Līvbērzes pag., Jelgavas novads
Konta nr. LV73HABA0551032757058

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *