Par dzīvību

Dažādi video par dzīvību:

2 thoughts on “Par dzīvību

  1. Esmu pateicīga Dievam par to svētīgo dāvanu, ko viņš man ir devis – spēju dot kādam dzīvību. Ja kāds jautās, kas ir īsta laime, tad tagad zinu, ka īsta laime ir mazais brīnumiņš, kas nācis no manas miesas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *