Dievkalpojumi laikā līdz Vasarsvētkiem!

12. maijā – Svētdienas Svētā Mise      pl.14:00

19. maijā – Vasarsvētki – Kristības un Pirmā komūnija mūsu draudzē – pl.16:00
(pēc tam būs arī kopīga maltīte un Cerības vakars!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *