Spāru svētki Līvbērzes Sv. Jāzepa rekolekciju mājā

9. jūnijā Sv. Jāzepa rekolekciju mājai, kas tiek celta blakus Līvbērzes katoļu baznīcai, tika svinēti spāru svētki. Vainaga uzlikšanas brīdi pavadīja brīnišķīgas skaņas. “Tuk, tuk, tuk,” skanēja strādnieku āmuri, kas pie jumta konstrukcijas stiprināja kondensācijas plēvi. Mēs tik ilgi gaidījām šo brīdi, ka “tuk, tuk, tuk”, atbalsojoties līdzās esošajā mežā, ielīksmoja sirdi. Svētkos piedalījās Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, firmas “Redmars” celtnieki, kā arī Līvbērzes un Jelgavas katedrāles draudzes locekļi.

Novietojuši vaiņagu jumta spāru galā, svētku dalībnieki devās uz baznīcu, kur pateicās Dievam par svētību, ka šogad varēja atsākt celtniecību, un dedzīgi lūdza sv. Jāzepu ar seno dziesmu “Ak, svētais Jāzep”, lai šogad varētu uzlikt arī arhitektes Evijas Vizules projektā paredzēto jumta metāla segumu. Diemžēl pēc jumta konstrukcijas izveides iesāktie darbi līdzekļu trūkuma dēļ draud apstāties. Tomēr līdz rudens lietus sezonas sākumam jumta segums un logi ir jāuzliek, lai konstrukcija nesāktu bojāties. Jumta pabeigšanai vēl nepieciešami 38 000 eiro.

Pirmos līdzekļus sv. Jāzepa draudzes mājas renovēšanai savā laikā no ASV Bīskapu konferences sagādāja bīskaps Antons Justs. Šo ieceri paplašināt nolēma bīskaps Edvards Pavlovskis, kas par šiem līdzekļiem ielika jaunā rekolekciju nama pamatus. Pēc divu gadu pārtraukuma, pateicoties bīskapa E. Pavlovska pūlēm un ar Vācijas katoļu fondu atbalstu, tika uzceltas mājas sienas un izveidota jumta konstrukcija.

Sv. Jāzepa rekolekciju māja būs īpaši piemērota laulāto rekolekciju rīkošanai, jo tajā ir ieprojektētas 12 divvietīgas istabiņas. Kopumā rekolekciju mājā varēs izmitināt 70-80 cilvēkus.

Uzrunā bīskaps E. Pavlovskis uzsvēra, ka rekolekciju māja ir īpaši domāta Jelgavas diecēzes draudžu vajadzībām, taču būs atvērta visiem, kas interesējas par garīgām lietām, tāpēc cer, ka rekolekciju māja būs pieprasīta. Bīskapa vārdus apstiprināja Laulāto un saderināto kustības Jelgavas vadītāju klātbūtne spāru svētkos. Andris un Agita Kapši cer, ka tas laiks, kad viņi varēs vadīt laulāto rekolekcijas jaunajā mājā, jau vairs nav aiz kalniem.

Šajā svētku dienā priesteris Jurijs Gorbačevskis svinēja ordinācijas piekto gadadienu. Šai sakarā viņš jokojot teica, ka tad, kad pienāks viņa ordinācijas desmitgade, mājai būs jau jāveic pirmais apkopes remonts. Lai tas notiktu, rekolekciju māja ir jāpabeidz jau 2018. gadā. Tāpēc liels lūgums tās pabeigšanu atbalstīt ar lūgšanu un arī naudas līdzekļiem. Līdz šim projektu bija iespējams virzīt uz priekšu, galvenokārt pateicoties ASV un Vācijas katoļu solidaritātei. Tomēr ir ļoti nozīmīgi, ka garīgo atmodu Latvijā atbalsta arī vietējie uzņēmēji un ticīgie ar savu pienesumu, savu upuri.

Līvbērzes rekolekciju māja atrodas 20 km attālumā no Jelgavas un 70 km – no Rīgas, labi piebraucamā vietā, kur visapkārt ir skaista daba. Draudzei pieder paliels zemes gabals, kurš tiek veidots, domājot par rekolekciju mājas vidi. Viena no iecerēm šogad, kad aprit Fatimas Dievmātes parādīšanās simtgade, ir uzbūvēt Fatimas Dievmātes un šogad izsludināto svēto – Frančesko un Žasintas – instalāciju.

Līvbērzes katoļu baznīca ir 1684. gada celta guļbūves ēka ar senu evaņģelizācijas vēsturi. To uzbūvēja muižnieks Henrihs von Līvens, kad pārgāja katoļticībā. Dienējot poļu franču karaspēkā, viņš bija iepazinis katoļticību un kļuva dedzīgs tās izplatītājs. Von Līvens pats zemniekiem mācīja katehismu, uzturēja priesterus pie draudzes, kā arī publicēja dziesmu grāmatu, tādējādi Līvbērzes katoļu draudze bija neliela saliņa luteriskajā Kurzemē. Par savu dedzību Henrihs von Līvens izpelnījās iesauku “Kurzemes pāvests”.

Draudzes prāvests Aleksandrs Stepanovs

Līvbērzes Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000662537
“Mācītājmāja”, Līvbērzes pag., Jelgavas novads
Konta nr. LV73HABA0551032757058

Svētceļojums 22. martā Līvbērzē

Svētais Jāzeps – ticības liecinieks un taisnīgais vīrs

Esiet laipni aicināti doties svētceļojumā uz Līvbērzes sv. Jāzepa baznīcu
pulcēšanās –  22. martā plkst. 13 Līvbērzē Bēzu ielā 1

Svētā Jāzepa gājiens - Svētceļojums 28. martā Līvbērzē

 Lūgšanas nodomi:

  • Par aicinājumiem uz konsekrēto dzīvi
  • Atbalsts kristīgās domas portālam www.civitas.lv
  • Jaunās rekolekciju mājas celtniecības atbalstam

Pēc Svētā Mises agape
ar līdzi paņemtiem groziņiem

Bērnu diena Līvbērzē

Bernu-diena-7Sestdien, 24. augustā, Līvbērzes Sv. Jāzepa baznīcā un tās apkārtnē norisinājās jau 2. Bērnu diena bērniem un viņu vecākiem, kuras viens no vadmotīviem bija stirpa ģimene. Tajā piedalījās ap 80 dalībnieku, lielākā daļa no viņiem bija bērni. Kā stāsta draudzes prāvests priesteris Aleksandrs Stepanovs, svētā Jāzepa harizma ir vienot ap sevi ģimeni, tāpēc arī uz Bērnu dienu tiek aicinātas ģimenes ne tikai no Līvbērzes, bet arī no citām draudzēm – Kalnciema, Jelgavas, Rīgas u.c. Kad dalībniekiem tika jautāts, kas uz svētkiem mērojis vairāk nekā 200 km, tad roku pacēla Elizabete, kura sacīja, ka ieradusies no Anglijas.

Bērnu diena LīvbērzēDienas gaitā bērni un vecāki varēja piedalīties vairākās darbnīcās – noklausīties Labā Gana katehēzi, apgleznot svečturus, iemēģināt roku kokgriešanā, darboties ar mālu. Pusaudžiem bija teātra darbnīca, bet vecākiem bija saruna par bērnu audzināšanu. Bija arī loterija, protams, neizpalika uz ugunskura vārīta ekoloģiska zupa, sporta nodarbes. Piemēram, virves vilkšanā stiprākas par puišiem izrādījās meitenes, bet cīņā starp vecākiem un bērniem uzvarēja bērni. Diāna, kura arī piedalījās pasākumā, teic, ka pasākums licies skaists ar to, ka visi bija kā viens vesels, bērni un viņu vecāki savā starpā bija ļoti saliedēti. Ļoti sirsnīgs bija arī sākums, kad visi viesi varēja sasveicināties viens ar otru un brīvi iepazīties, lai vairs nebūtu viens otram sveši.

Bērnu diena LīvbērzēViens no galvenajiem dienas notikumiem bija došanās pa svētā Jāzepa taku. Tā sākās ar Jāzepa nama iepazīšanu, kur viesus sagaidīja Marija. Kā jau pieņemts, sieviete pēc laulībām atstāj sava tēva namu un dodas uz sava vīra namu. Marija bērniem pastāstīja par to, kā pie viņas atnāca eņģelis, kā eņģelis uzrunāja arī Jāzepu un kā viņi abi nolēma teikt Dievam savu „jā”. Bērni saņēma uzdevumu par paklausību. Tālāk no Jāzepa mājas ceļš pa pļavu veda uz Ēģipti, jo Jāzepam un Marijai un viņu jaundzimušajam Bērniņam bija jāpiedzīvo grūtības un pārbaudījumi. Arī katrā ģimenē ir pārbaudījumi, kurus var pārvarēt, ja ģimene turpina turēties kopā, tāpēc pa pļavu bija jādodas visiem kopā, turoties pie virves. Ēģiptē, kas bija iekārtota birzī, liecību par ģimeni sniedza Una un Aivars, sešu bērnu vecāki. Pirms kāda laika ģimene gandrīz zaudēja tēvu, kuram bija smagas veselības problēmas. Pateicoties lūgšanai un uzticībai Dievam, Kungs viņu atgrieza dzīvē. Pēc tam nodega arī darbnīca, taču tās atjaunošanā palīdzēja draugi.

Bērnu diena LīvbērzēNo Ēģiptes Marija bērnus un viņu vecākus veda uz baznīcu, kur visus gaidīja dārgumu lāde. Atverot dārgumu lādi, uz tās iekšējā vāka bija zīmējums, kurā attēlota ģimene. Tas nozīmē, ka mūsu vislielākā vērtība un dārgums ir ģimene. Katrs varēja uzrakstīt savu lūgumu Dievam vai arī uzzīmēt savu ģimeni. Visi lūgumi tiak iekļauti novennā svētajam Jāzepam, kuru lūdzās draudze, un katrs varēja saņemt Dieva Vārdu par ģimeni no Sīraha dēla grāmatas.

Bernu-diena-8 Bernu-diena-10 Bernu-diena-6 Bernu-diena-5 Bernu-diena-3 Bernu-diena-11


Raksts no www.katolis.lv

Par Bērnu dienu Līvbērzē var lasīt arī http://dievadraugi.blogspot.com/