Labā gana katehēze bērniem

Katehēze Labais Gans mūsu draudzē notiek katrā mēneša 2. un 4.svētdienā pl.12.30 Bērzu ielā 1-2.

Arī šajā mācību gadā vēl ir iespējams pievienoties!

Vēsturiski Labā Gana katehēze ir radusies jau 1954. gadā Romā, kur kopīgiem spēkiem to izveidoja Sofija Kavaleta, kas studēja Svētos Rakstus un labi pārzināja Katoliskās Baznīcas mācību, un Džanna Gobi, kas bija mācījusies pie Marijas Montesori un bija Montesori metodes pasniedzēja. Šīs programmas mērķis ir bērnus sagatavot Pirmajai Svētajai Komūnijai.

Labā Gana katehēzei pēc Montesorī metodes raksturīgas vairākas iezīmes – nodarbībās mēs runājam klusām un lēnām, jo klusumā varam sadzirdēt Dievu. Bērnus piesaista tas, ka šeit valda citi noteikumi kā tipiskā ikdienas kompānijā, kura bieži vien sastopama steiga un troksnis. Bērni pamana, ka vieta un process, kas notiek, ir īpaši.

Kāda skolotāja saka: “Kopš uzsāku Labā Gana katehēzi, atklāju dārgumus, ko sniedz patiesa ieklausīšanās otrā cilvēkā, kurš runā klusi un lēnām – viss it kā ļauj paraudzīties uz teikto daudz dziļāk, tas uzrunā personiskāk. Ar bērniem runājam pārsvarā par Jauno Derību un priecīgajiem notikumiem Bībelē. Katru Evanģēlija fragmentu, ko nolasām, parādām darbībā ar figūriņām (no koka vai kartona: cilvēciņus, aitiņas, istabiņu Marijai, kurā pie viņas atnāca eņģelis u.c.). Var redzēt, cik ļoti tas palīdz rosināt bērnu iztēli un ļaut viņiem izdzīvot šo notikumu daudz spēcīgāk.”

Uz kā tad īsti balstās Labā Gana katehēzes metode? Jau minēju, ka nodarbību iesākam ar lūgšanu, kuru uzsākot iededzam sveci – Kristus gaismu, tad parasti kopīgi izvēlamies kuru lūgšanu vārdu šodien liksim uz lūgšanu galda. Lūgšanu vārdi ir piemēram – Amen, Alleluja, Gods Dievam, Jēzus, vai arī Svēts, svēts, svēts. Uz lūgšanu galda stāv arī Bībele – vissvarīgākā grāmata pasaulē, Jēzus un Marijas bildes, Ziedi priekš Jēzus, u.c.

Skolotāja turpina: “No pieredzes varu apgalvot, ka tas, ka bērns izjūt šādu mīlestības atmosfēru, rosina viņā dziļu interesi un aktīvu vēlmi pašam iesaistīties gan lūgšanā, gan praktiskajos darbos.”

Svētdienas skola bērniem un pusaudžiem, 2. un 4. svētdienā, plkst. 14:00

Svētdienas skola Bērniem un pusaudžiem,
kuri gatavojas Kristībām un Iesvētībām

Svētdienas skola bērniem un pusaudžiemSvētdienas skola notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā, plkst. 14:00

Pieteikšanās pie Ingas (t. 29413174)

Svētdienas skolas sākums 27. oktobrī,
var pieteikties arī vēlāk.

Svētdienas skolu vada māsa Deogrācija, priesteris Aleksandrs un Inga.