Svētceļojums 22. martā Līvbērzē

Svētais Jāzeps – ticības liecinieks un taisnīgais vīrs

Esiet laipni aicināti doties svētceļojumā uz Līvbērzes sv. Jāzepa baznīcu
pulcēšanās –  22. martā plkst. 13 Līvbērzē Bēzu ielā 1

Svētā Jāzepa gājiens - Svētceļojums 28. martā Līvbērzē

 Lūgšanas nodomi:

 • Par aicinājumiem uz konsekrēto dzīvi
 • Atbalsts kristīgās domas portālam www.civitas.lv
 • Jaunās rekolekciju mājas celtniecības atbalstam

Pēc Svētā Mises agape
ar līdzi paņemtiem groziņiem

Rudens dievkalpojumi Līvbērzes sv. Jāzepa katoļu draudzē

 • 8. februārī
  Svētā Mise
  pl. 14:00
 • 22. februārī
  1. Gavēņa svētdiena
  pl. 14:00
 • 8. martā
  3. Gavēņa svētdiena
  pl. 14:00
 • 19. martā
  Sv. Jāzepa svētki
  pl. 14:00
 • 22. martā
  Gājiens sv. Jāzepa godam no Bērzu ielas
  pl. 13:00
  5. Gavēņa svētdiena pl. 14:00
 • 29. martā
  Kunga ciešanu svētdiena
  pl. 14:00
  Pūpolu svētdiena
 • 2. aprīlī
  Lielā Ceturtdiena
  pl. 18:00
  Kunga Pēdējo vakariņu piemiņa
 • 3. aprīlī
  Lielā Piektdiena

  Krustaceļš no Līvbērzes caur Bērzi pl. 11:00
  Krusta pagodināšana pl. 14:00
 • 4. aprīlī
  Lielā Sestdiena
  pl. 20:00
 • 5. aprīlī
  Kunga augšāmcelšanās
  pl. 14:00
 • 12. aprīlī
  Dieva žēlsirdības svētdiena
  pl. 14:00

PIETEIKŠANĀS SVĒTDIENAS SKOLAI, KRISTĪBĀM, BĒRU VAI MĀJAS SVĒTĪŠANAS GADĪJUMĀ ZVANĪT 26635424 – pr. Aleksandrs Stepanovs

Pusstundu pirms dievkalpojuma sākuma dzeltenais busiņš
būs pie pasta ēkas. Informācija – 29413174 (Inga)