Alfa kurss – izpēti dzīvi, ticību, jēgu

Alfa_kurss_afisa [pdf]

Laipni ielūdzam uz Alfa kursa prezentācijas vakariņām.

Jaunbērzes viesu namā “Kaprīze” (pirts)

5. oktobrī pl. 18:30

Vakara gaitā:

 • – mūzika un dziesmu izpildījums
  tenors Jānis Kurševs
 • – Vakara tēma: Vai dzīvē ir kaut kas vairāk par ikdienu?
 • – Alfa kursa dalībnieku stāstījumi un liecības

Atnāc un uzzini vairāk!

Skaties Bēra stāstu alfakurs.lv

Alfa ir interaktīvu nodarbību cikls, kas brīvā formā palīdz iepazīt kristietību un meklēt atbildes uz dzīves jautājumiem.

11 vakara nodarbības atbrīvotā gaisotnē.

Bez spiediena. Bez saistībām. Bez maksas.

Interesenti var pievienoties 12. un 19. oktobrī

Organizē Līvbērzes katoļu draudze

Kalnciema un Līvbērzes svētceļojums uz Aglonu

 • Kopā ar Siguldas katoļu draudzi, 07.–15. augusts
 • Svētceļojuma sākums Varakļānos 7. augustā.
 • Izbraukšana uz Varakļāniem no Līvbērzes 6. augustā pl. 16:00, no Kalnciema pl. 17:00
 • Atgriešanās 15. augustā ar autobusu.
 • Dalības maksa 35 eiro (lai nauda nav šķērslis)

Doties svētceļojumā, lai:

 • Tuvāk iepazītu Dievu
 • Priecātos par dzīvi
 • Aiznestu lūgšanas
 • Sadraudzētos
 • Pārbaudītu sevi
 • Dziedātu
 • Klusētu

Pieteikšanās un sīkāka informācija

t. 26635424
(pr. Aleksandrs Stepanovs)

Spāru svētki Līvbērzes Sv. Jāzepa rekolekciju mājā

9. jūnijā Sv. Jāzepa rekolekciju mājai, kas tiek celta blakus Līvbērzes katoļu baznīcai, tika svinēti spāru svētki. Vainaga uzlikšanas brīdi pavadīja brīnišķīgas skaņas. “Tuk, tuk, tuk,” skanēja strādnieku āmuri, kas pie jumta konstrukcijas stiprināja kondensācijas plēvi. Mēs tik ilgi gaidījām šo brīdi, ka “tuk, tuk, tuk”, atbalsojoties līdzās esošajā mežā, ielīksmoja sirdi. Svētkos piedalījās Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, firmas “Redmars” celtnieki, kā arī Līvbērzes un Jelgavas katedrāles draudzes locekļi.

Novietojuši vaiņagu jumta spāru galā, svētku dalībnieki devās uz baznīcu, kur pateicās Dievam par svētību, ka šogad varēja atsākt celtniecību, un dedzīgi lūdza sv. Jāzepu ar seno dziesmu “Ak, svētais Jāzep”, lai šogad varētu uzlikt arī arhitektes Evijas Vizules projektā paredzēto jumta metāla segumu. Diemžēl pēc jumta konstrukcijas izveides iesāktie darbi līdzekļu trūkuma dēļ draud apstāties. Tomēr līdz rudens lietus sezonas sākumam jumta segums un logi ir jāuzliek, lai konstrukcija nesāktu bojāties. Jumta pabeigšanai vēl nepieciešami 38 000 eiro.

Pirmos līdzekļus sv. Jāzepa draudzes mājas renovēšanai savā laikā no ASV Bīskapu konferences sagādāja bīskaps Antons Justs. Šo ieceri paplašināt nolēma bīskaps Edvards Pavlovskis, kas par šiem līdzekļiem ielika jaunā rekolekciju nama pamatus. Pēc divu gadu pārtraukuma, pateicoties bīskapa E. Pavlovska pūlēm un ar Vācijas katoļu fondu atbalstu, tika uzceltas mājas sienas un izveidota jumta konstrukcija.

Sv. Jāzepa rekolekciju māja būs īpaši piemērota laulāto rekolekciju rīkošanai, jo tajā ir ieprojektētas 12 divvietīgas istabiņas. Kopumā rekolekciju mājā varēs izmitināt 70-80 cilvēkus.

Uzrunā bīskaps E. Pavlovskis uzsvēra, ka rekolekciju māja ir īpaši domāta Jelgavas diecēzes draudžu vajadzībām, taču būs atvērta visiem, kas interesējas par garīgām lietām, tāpēc cer, ka rekolekciju māja būs pieprasīta. Bīskapa vārdus apstiprināja Laulāto un saderināto kustības Jelgavas vadītāju klātbūtne spāru svētkos. Andris un Agita Kapši cer, ka tas laiks, kad viņi varēs vadīt laulāto rekolekcijas jaunajā mājā, jau vairs nav aiz kalniem.

Šajā svētku dienā priesteris Jurijs Gorbačevskis svinēja ordinācijas piekto gadadienu. Šai sakarā viņš jokojot teica, ka tad, kad pienāks viņa ordinācijas desmitgade, mājai būs jau jāveic pirmais apkopes remonts. Lai tas notiktu, rekolekciju māja ir jāpabeidz jau 2018. gadā. Tāpēc liels lūgums tās pabeigšanu atbalstīt ar lūgšanu un arī naudas līdzekļiem. Līdz šim projektu bija iespējams virzīt uz priekšu, galvenokārt pateicoties ASV un Vācijas katoļu solidaritātei. Tomēr ir ļoti nozīmīgi, ka garīgo atmodu Latvijā atbalsta arī vietējie uzņēmēji un ticīgie ar savu pienesumu, savu upuri.

Līvbērzes rekolekciju māja atrodas 20 km attālumā no Jelgavas un 70 km – no Rīgas, labi piebraucamā vietā, kur visapkārt ir skaista daba. Draudzei pieder paliels zemes gabals, kurš tiek veidots, domājot par rekolekciju mājas vidi. Viena no iecerēm šogad, kad aprit Fatimas Dievmātes parādīšanās simtgade, ir uzbūvēt Fatimas Dievmātes un šogad izsludināto svēto – Frančesko un Žasintas – instalāciju.

Līvbērzes katoļu baznīca ir 1684. gada celta guļbūves ēka ar senu evaņģelizācijas vēsturi. To uzbūvēja muižnieks Henrihs von Līvens, kad pārgāja katoļticībā. Dienējot poļu franču karaspēkā, viņš bija iepazinis katoļticību un kļuva dedzīgs tās izplatītājs. Von Līvens pats zemniekiem mācīja katehismu, uzturēja priesterus pie draudzes, kā arī publicēja dziesmu grāmatu, tādējādi Līvbērzes katoļu draudze bija neliela saliņa luteriskajā Kurzemē. Par savu dedzību Henrihs von Līvens izpelnījās iesauku “Kurzemes pāvests”.

Draudzes prāvests Aleksandrs Stepanovs

Līvbērzes Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000662537
“Mācītājmāja”, Līvbērzes pag., Jelgavas novads
Konta nr. LV73HABA0551032757058

Sv. Jāzepa festivāls Līvbērzē, 1. maijā

Festivāla programmā:

9:00 – laudes

9:30 – darbiņš

12:30 – adorācija/slavēšana (Effata)

13:00 – Sv. Mise

14:00 – pusdienas (uz ugunskura vārīta zupa)
Petankas sporta laukuma atklāšana (pr. Andžeja Kezika meistarklase)

16:00 – darbiņš (2)

17:00 – vesperes/slavēšana

17:30 – petanka (2)

Afiša: Sv. Jāzepa festivāls Līvbērzē, 1. maijā

Sv. Jāzepa festivāls Līvbērzē, 1. maijā

Žēlsirdības gada svētceļojums, 12. martā

Kalnciems-Tukums-Līvbērze-Nākotne-Jelgava-Skaistkalne-Brukna

 • izbraukšana pl. 8.00 no kalnciema baznīcas;
 • Tukums pl. 8.30 pie katoļu baznīcas;
 • Līvbērze pl. 9:00 pie pasta;
 • Nākotne pl. 9:30;
 • Jelgava pl. 10:00: tikšanās ar bīskapu E. Pavlovski, Jubilejas durvis, adorācija, grēksūdzes iespēja;
 • Skaistkalne pl. 13:00: Jubilejas durvus, sv.Mise;
 • Bruknas muiža: pusdienas
 • Ceļš uz mājām

Pāvests Francisks: “Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Dzīve ir svētceļojums, un cilvēks ir viator (ceļinieks), svētceļnieks, kurš veic savu ceļu, līdz sasniedz ilgoto mērķi.

Žēlsirdīgi kā Tēvs

Arī, lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri.”

Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.”

 • svētceļojumu vada pr. aleksandrs
 • pieteikties pie Venerandas tālr. 28308299
 • maksa 12 eiro

Svētceļojums gatavojoties Dieva žēlsirdības gadam

23.10.2015 – 01.11.2015

Maršruta apraksts [lejuplādēt *.doc formātā šeit: >>]

23.10 Izbraukšana no Jelgavas pl. 20:00

Krakov

 

24.10 Krakova: sv. Jāņa Pāvila II un Dieva žēlsirdības sanktuāriju apmeklējums. Nakšņošana klosterī Krakovā 

Marija_Bistrica_-_crkva

 

 

25.10 Marija Bistrica: Horvātijas nacionālais Dievmātes sanktuārijs. Nakšņošana Bistricā

dubovac

 

 

 

 

26.10 Dubovaca: Horvātijas nacionālais sv. Jāzepa sanktuārijs

 

 

Siņa: Dievmātes sanktuārijs, lūgšana pie “Žēlsirdības Jaunavas Marijas” brīnumdarītājas svētbildes. Iebraukšana Medžugorjē*

Medjugorje

27.10 Tikšanās un lūgšanas Medžugorjē

28.10 Tikšanās un lūgšanas Medžugorjē

29.10 Tikšanās un lūgšanas Medžugorjē

30.10 Izbraukšana no Medžugorjes, ierašanās Zakopanē (Polijā)

Zakopane...31.10 Zakopane: Dievmātes sanktuārijs, uzbūvēts kā pateicība Fatimas Dievmātei par sv. Jāņa Pāvila II izglābšanu no atentāta

01.11 Ierašanās Jelgavā pl. 7:00

CENA: 260 eiro

Svētceļojumu organizē ticīgie no Kalnciema, Nākotnes un Jelgavas draudzēm

Pieteikšanās: tālr. 29766441 (Maija Valaine),

e-pasts: peregrinus2015@inbox.lv

Svētceļniekus pavada pr. Aleksandrs Stepanovs

* Tā kā Baznīcas autoritātes vēl nav izteikušas oficiālo atzinumu par Dievmātes parādīšanās autentiskumu Medžugorjē, svētceļnieki tur dodas tikai kā uz lūgšanu vietu.