Alfa kurss

Vai dzīvē ir kaut kas vairāk par ikdienu?

Vai kristietība ir interesanta, patiesa un aktuāla?

Lai saņemtu atbildes uz šiem jautājumiem
ielūdzam jūs uz Alfa kursu 9. oktobrī
plkst. 19:00 Akadēmijas ielā 14.


Ielūgumu uz prezentācijas vakariņām
var saņemt Jelgavas katoļu draudzē
vai zvanot pa tālruni 27161137 vai 29871737


Vai esat kādreiz par alfa kursu dzirdējuši?

Vairāk nekā 15 miljonu cilvēku visā pasaulē jau apmeklējuši Alfa kursu, kas ir iespēja izzināt dzīves jēgu. Kursus atbalsta visas kristīgās konfesijas visā pasaulē.
Alfa kurss ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību brīvā atmosfērā desmit domas rosinošās iknedēļas nodarbībās un vienā nedēļas nogales izbraukumā.
Vakars iesākas ar kopīgu maltīti, kas dod iespēju kursa dalībniekiem vienam ar otru iepazīties. Pēc tam seko skanīgas dziesmas un lekcija, kurā tiek aplūkotas svarīgas tēmas par dzīves un kristīgās ticības jautājumiem. Pēc lekcijas notiek diskusijas par dzirdēto un pieredzēto.
Īpaši nozīmīga ir dažādu viedokļu, uzskatu apmaiņa, kā arī brīvība, uzticamība un neformālā atmosfēra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *